Ljetna pozornica, kako je rečeno na jučerašnjoj sjednici Gradskog vijeća, ako je vjerovati posljednjem rješenju pristiglom na Grad, nije sporna i Grad Makarska bi i dalje trebao bez problema raspolagati ovom vrijednom i jedinom kulturnom infrastrukturom takvog tipa.

Naime, gradonačelnik Jure Brkan kazao je, upitan o statusu ove lokacije, kako Grad Makarska u sporu s Crkvom ima dobre izglede da dobije vanjski dio kina.

-Radovi koje je Crkva izvodila na unutrašnjem dijelu kina su bili završeni, a da su ishodili nekakve dozvole za teritorij vanjskog dijela, to ne znam, ni da su aplicirali niti da su dobili. Mi stojimo dobro da dobijemo taj dio, rekao je Brkan na jučerašnjem aktualnom satu upitan o statusu ljetne pozornice.

Oglas

Kako doznajemo, temeljem zahtjeva za naknadu imovine za oduzetu imovinu doneseno je dopunsko rješenje od strane Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove Splitsko-dalmatinske županije, kojim je određeno da je Crkva ovlaštenik naknade za oduzetu imovinu te da će naknada biti određena naknadno.

Iako se radi o dobroj stvari za Grad, jer bi isplata u tom slučaju vjerojatno išla u obveznicama, a Gradu koji se njome služi desetljećima, ostala ljetna pozornica, rješenje još nije pravomoćno. Ovo posljednje, povoljno za Grad, datira iz siječnja ove godine.

Ivona Ćirak