Na dan 31. prosinca 2020. u Hrvatskoj je bilo ovršeno 231.602 potrošača, s glavnicom duga od 17 milijardi kuna, kao i 15.431 poslovni subjekt, s glavnicom duga od 4,9 milijardi kuna, objavila je Financijska agencija (Fina).

Potrošači (fizičke osobe)

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje, 31. prosinca 2020. g., u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentirana su 231.602 potrošača, što je za 5.709 ili 2,4% manje nego na kraju prosinca 2019. godine, a 6.533 potrošača ili 2,7% manje u odnosu na ožujak 2020. godine. Dug potrošača iz osnova evidentiranih u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 17,0 milijardi kuna (glavnica), što je za 0,1 milijardu kuna (0,8%) više u odnosu na prosinac 2019., a 0,4 milijarde (2,4%) više u odnosu na ožujak 2020. godine – stoji u objavi.

Oglas

Najveći dio duga, u iznosu od 5,2 milijarde kuna (bez kamata), odnosio se na dug potrošača prema bankama kao vjerovnicima, a prema svim financijskim institucijama, dug je iznosio 5,9 milijardi kuna.

Iz analize duga potrošača prema iznosu duga, po segmentima, vidno je da je najviše potrošača čiji je dug s osnove neizvršenih osnova za plaćanje jednak ili manji od 10.000 kuna. Promatrano po ostalim segmentima visine duga, broj potrošača koji nisu podmirili dospjele neizvršene osnove za plaćanje, najviše je smanjen u segmentu potrošača čiji je iznos duga veći od 10.000 kuna, a jednak ili manji od 25.000 kuna (10,0%). Iznos duga manji je za 9,8% (74,6 milijuna kuna). Najveći rast zabilježen je kod potrošača čiji je dug veći od 100.000 kuna, a jednak ili manji od 500.000 kuna. Tih je potrošača, 31. prosinca 2020. g. u odnosu na 31. prosinca 2019. godine, bilo za 7,7% više, a njihov dug veći je za 8,3% (378,6 milijuna kuna) – objavila je Fina.

Poslovni subjekti (pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju registriranu poslovnu djelatnost)

Zbog neizvršenih osnova za plaćanje 31. prosinca 2020. godine u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje evidentiran je 15.431 poslovni subjekt, što je za 2.472 ili 13,8% manje u odnosu na prosinac 2019. godine, a 12,5% manje u odnosu na ožujak 2020. godine.

Ukupan iznos neizvršenih osnova za plaćanje poslovnih subjekata, evidentiran u Očevidniku o redoslijedu osnova za plaćanje, iznosio je 4,9 milijardi kuna (glavnica), što je za 959,6 milijuna kuna (16,3%) manje u odnosu na godinu dana ranije, a 11,1% manje u odnosu ožujak 2020 – objavila jr Fina.
M. D.