– Nešto više od 90 tisuća poreznih obveznika zatražilo je odgodu ili otpis plaćanja poreza, ukupno 5,3 milijarde kuna, a te su se mjere odnosile na travanj, svibanj i lipanj te se više neće produljivati, otkrio je ministar financija Zdravko Marić za Večernji list.

“Proračun je bio u funkciji zaštite radnih mjesta i likvidnosti gospodarstva, a sad treba isplatiti mirovine, financirati zdravstvo…”, obrazložio je Marić, gostujući na Večernji TV-u, odluku da se porezni moratorij ne produlji za još tri mjeseca, donosi dnevnik.

“Sad je red na bankama. Stvorili su se uvjeti da banke što više kreditiraju. Važno je da likvidnost, u obliku povoljnih zajmova za obrtna sredstva, zaživi što više i da time poduzetnici financiraju svoje funkcioniranje“, zaključio je Marić.

Oglas

Na upit koliko će ove godine biti otpisano poreznih davanja, Marić je uzvratio da su s datum 20. lipnja završile mjere vezane za otpis poreznih davanja.

“Do 20. lipnja trajala je ta mjera. S ponedjeljkom 20. srpnja porezni su obveznici bili u obvezi podnijeti PDV obrasce, što je bilo planirano. Do sada je odobreno nešto više od 90 tisuća zahtjeva. Znači, 90 tisuća poreznih obveznika zatražilo je odgodu, ovisno o kriterijima, potpuni, djelomični otpis ili obročnu otplatu s obzirom na pad prihoda. Ukupni je zahtjev do sada 5,3 milijarde kuna”, kazao je Marić.

Dodao je da je od tih 90 tisuća poreznih obveznika, njih 80 tisuća podnijelo zahtjev za odgodu u prvih 20 dana otkad je došlo do zaključavanja gospodarstva. Za većinu njih će se mjere odnositi za cijelo razdoblje travnja, svibnja i lipnja.

“Kada sad podnesu PDV obrasce za lipanj, mi ćemo imati punu sliku i porezna uprava će ponovno uložiti velike napore da idući tjedan odmah napravimo tu analizu jer se gleda travanj, svibanj i lipanj u odnosu na to isto razdoblje godinu prije”, kazao je ministar Marić.

Podsjetio je da u kategoriju za otpis poreza ulaze oni kojima je pad prihoda veći od 50 posto te da se to ne odnosi na PDV, trošarine i carine, nego na izravne poreze, dohotke i dobiti, donosi Večernji list.
Hina