Prije 19 godina, točnije, na 18.rujna 2003.godine, makarski je Dom zdravlja pripojen županijskom, zajedno s domovima Brodosplit, Hvar, Imotski, Kaštela, Omiš, Sinj, Solin,
Split, Supetar, Trogir, Vis i Vrgorac. Kako se navodi u odluci objavljenoj u Glasniku Splitsko-dalmatinske županije, pripajanje je obavilo Poglavarstvo, dakle nije postojala obveza izglasavanja na skupštini.

Po tadašnjoj odluci Dom zdravlja obavlja opću (obiteljsku) medicinu, stomatološku zdravstvenu zaštitu, zdravstvenu zaštitu žena, dojenčadi i predškolske djece i starijih osoba, zaštitu mentalnog zdravlja, patronažnu zdravstvenu zaštitu, hitnu medicinsku pomoć, medicinu rada, zdravstvenu njegu, palijativnu skrb bolesnika, laboratorijsku, radiološku i drugu dijagnostiku, specijalističku djelatnost, djelatnost rodilišta i djelatnost stacionara.

Makarski dom zdravlja već dulje vremena ne obavlja neke od tih djelatnosti, poput primjerice rodilišta.

Oglas

Ono što nas je posebno zaintrigiralo jest peti članak odluke u kojoj se navode sredstva za rad. Dom zdravlja ih ostvaruje Ugovorom sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, iz sudjelovanja korisnika zdravstvene zaštite u pokriću troškova zdravstvene
zaštite, darovima fizičkih i pravnih osoba, iz sredstava Proračuna Splitsko-dalmatinske županije te iz drugih izvora, na način i pod uvjetima utvrđenim zakonom.

Baš nigdje se izrijekom ne spominju protračuni jedinica lokalne samouprave. A upravo lokalna samouprava s područja Makarskog primorja izdvaja oko 2 milijuna kuna godišnje.

Pola milijuna kuna za drugi tim hitne izdvaja Grad Makarska, toliko daju i općine s Rivijere, 370 tisuća kuna ide za radiologe, te se dodatno izdvaja za očitavanje rendgenskih snimaka za poslijepodnevnu smjenu te usluga kardiologa.

Od tada do danas promijenilo se dosta toga, a valja podsjetiti da je glavni razlog pripajanja doma zdravlja bila racionalizacija i ušteda na administrativnom osoblju. Također je prednost pripajanja mogućnost da se unutar jedne velike ustanove pokrije s kadrovima, nego li kad se radi o izdvojenoj ustanovi.

Od tada se više puta govorilo o izdvajanju doma zdravlja, no aktualna vlast grada Makarska zajedno sa susjednim načelnicima sada ide sa zahtjevom za općom bolnicom.

Ivona Ćirak /foto M.D.