Prije dva dana Makarski komunalac je zajedno s komunalnim redarima i uz asistenciju policije uklonio prepreke na površini (javnom parkiralištu) koju je 2019.godine kupila obitelj Čović od strane Grada Makarske, iako se, kako je naposljetku utvrđeno i potvrđeno na drugostupanjskom sudu, radilo o javno-prometnoj površini.

Riječ je o Ulici Petra Svačića, odnosno k.č.2626, gdje je Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja grada Makarske dao izraditi novi elaborat o razvrstavanju cesta za istu ulicu. I to sve svega par mjeseci nakon što je pokrenuta izrada elaborata u kojem je bila uključena i spomenuta površina, a sve to nakon što je susjednu parcelu kupila obitelj Čović. Prema riječima susjeda, čijoj obitelji je spomenuta parcela jedini izlaz na cestu, te je prodajom to onemogućeno,  istraživali su kako i zašto je mijenjan elaborat. Nakon što su mjesecima pohodili gradsku upravu, rečeno im je kako su sporne korekcije elaborata išle na osnovu usmenog naloga tadašnjeg gradonačelnika Jure Brkana.

O ovomu se u travnju očitovalo i Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, te je potvrđeno da članci Zakona o cestama predstavljaju postupovna pravila prema kojima će jedinice lokalne samouprave evidentirati stvarno stanje nekretnina koje su u naravni postojeće ceste u općoj uporabi. To je značilo da redarstvo ima pravo, unatoč činjenici da je zemljište po elaboratu izuzeto iz ceste, vratiti parkiralište u prvobitno stanje.

Oglas

M.D./foto M.D.