Gotovo svi u izborno vrijeme naglašavaju kako je važno donijeti Novi Zakon o lokalnoj samoupravi. No, onda kada na vlast dođu, tog se vrućeg krumpira nitko ne laća. Hoće li biti tako i s ovom Vladom? Pripremljene su Izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi, a N1 televizija dobila je uvid u nacrt izmjena zakona koji uskoro kreće u javno savjetovanje. Iz njih je vidljivo da će odsad troškovi svih lokalnih jedinica morati biti transparentni.

Izmjene, kako navode, predviđaju sljedeće: općina, grad i županija dužni su javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama na način da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

Ide se i na smanjenje broja lokalnih dužnosnika. Na izborima 2017. godine biralo se njih više od 1300, od toga 745 zamjenika. Izmjenama zakona trebalo bi se birati čak 634 zamjenika manje. U gradovima do 35 tisuća stanovnika ukidaju se zamjenici općinskih načelnika i gradonačelnika. Tamo gdje stanovnika ima nešto više birao bi se samo jedan zamjenik.

Oglas

Uz sve navedeno vlada zasad ne planira krenuti u ozbiljniji teritorijalni preustroj, odnosno u pravu reformu lokalne samouprave, prenosi N1 televizija.

M. D.