U petak, 10. srpnja 2020. godine, u dvorani Vatrogasnog doma održat će se 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske. Početak sjednice je u 10 sati.

Zbog posebnih epidemioloških mjera koje su uslijed pandemije COVID-10 stupile na snagu sjednica će biti organizirana sukladno mjerama koje je propisao Stožer civilne zaštite RH poštujući mjere udaljenosti među vijećnicima i nošenja zaštite opreme bez izravnih fizičkih kontakata. Sukladno navedenim mjerama, sjednica će se održati bez nazočnosti novinara i gostiju zbog limitiranog broja osoba i prostora održavanja.

Podsjećamo, sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske može se izravno pratiti putem lokalnog Radija Makarska rivijera. Nakon završetka sjednice, javnost će biti informirana o svim donesenim odlukama putem priopćenja koje će biti objavljeno na službenoj internet stranici Grada Makarske
M. D.

Dnevni red
1. Prijedlog Zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća Grada Makarske održane 18. svibnja 2020. godine;

Oglas

2. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Statuta Grada Makarske;

3. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Makarske;

4. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko- turističke zone Makarska- Zapad 1;

5. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko- turističke zone Makarska- Zapad 2;

6. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko- turističke zone Biloševac 4;

7. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršavanju Proračuna Grada Makarske za 2019.godinu;

8. Prijedlog Odluke o djelomičnom oslobađanju od plaćanja zakupnine/naknade za poslovne prostore u vlasništvu Grada Makarske;

9. Prijedlog Odluke o rasterećenju od obveza plaćanja poreza na korištenje javnih površina na području Grada Makarske;

10. Prijedlog Odluke o proglašenju Gradske tržnice Makarska komunalnom infrastrukturom – javnim dobrom u općoj uporabi;

11. Prijedlog Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;

12. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu;

13. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog I. Izmjena Statuta Gradskog muzeja Makarska;

14. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Makarskog komunalca d.o.o.

a) za 2017. godinu;

b) za 2018. godinu;

15. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Izvješće o radu Stambenog gospodarstva Makarska d.o.o.

a) za 2017.godinu

b) za 2018.godinu;

c) za 2019.godinu;