ĆGlasači u Ženevi u Švicarskoj podržali su uvođenje minimalne plaće u svom kantonu koja bi iznosila 25 američkih dolara na sat i za koju se vjeruje da je najviša na svijetu, piše Slobodna Dalmacija. 

Prema vladinim podacima, 58 posto glasača u kantonu izjasnilo se o koristi minimalne satnice od 23 švicarska franka, koju je podržala koalicija radničkih sindikata i čiji je cilj “borba protiv siromaštva, poticanje socijalne integracije i doprinos poštivanju ljudskog dostojanstva”.

Iako satnica od 25 američkih dolara može djelovati zapanjujuće iz američke perspektive, jer u SAD-u je minimalna satnica 7,25 dolara, važan je kontekst. Ženeva je 10. najskuplji grad u svijetu. Oko 4000 franaka radnike jedva izdiže iznad granice siromaštva od 3968 franaka za kućanstvo s dvoje odraslih i dvoje djece do 14 godina, procijenio je Švicarski savezni statistički zavod 2018. godine. Švicarska je među najbogatijim zemljama svijeta, ali nije uspjela zaštititi svoje gospodarstvo od štetnih utjecaja pandemije koronavirusa.

Oglas

M. D.