Idućeg utorka, 15.12., održat će se 23.sjednica Gradskog vijeća Grada Makarske, i to putem zoom aplikacije, a najvažnije točke su svakako rebalans proračuna i prijedlog proračuna za 2021.godinu.

Tako su ambiciozno planirani prihodi i primici teški 187 milijuna kuna, a rashodi čak 206 milijuna! Razlika se planira pokriti viškom iz prethodne godine, i to u iznosu 19 milijuna kuna. Izdaci za otplatu zajmova su planirani u iznosu od milijun i pol kuna, a radi se o povratu ostatka dugoročnog kredita za financiranje izgradnje Gradske sportske dvorane.

U projekcijama dvije naredne godine vidi se pad u proračunu, a ne planira se ni neka razlika, ili je nema, između prihoda i rashoda. Samo u narednoj godini, u kojoj će biti lokalni izbori, planiraju se čak 10 posto veći rashodi negoli prihodi.

Oglas

M. D. /foto M. D.