Nova odluka koja će se naći na stolu gradskih vijećnika u petak, a vezano za naknade vijećnicima i članovima odbora, otvorila je pitanje izdvajanja novca iz proračuna. Koliko su gradski proračun stajali vijećnici, predsjednici Gradskog vijeća, njihovi potpredsjednici i članovi odbora, i koliku će naknadu primati po novoj odluci?

Već smo pisali da se iznos paušala za vijećnika s 500 kuna podiže na 700 kuna mjesečno, no ukida se 300 kuna po sjednici. Pisali smo i da će predsjednika ići 1050 kuna, umjesto dosadašnjih minimalno 1200 (uz 500 kuna vijećničkog paušala dobivali su 700 kuna dodatne naknade, no i 300 kuna po sjednici), a potpredsjednike 920 kuna umjesto 500 kuna naknade i 600 kuna dodatka. Također smo naveli da se ukida naknada za članove odbora pri Gradskom vijeću.

No što to znači kumulativno, na godišnjoj, zbirnoj razini?

Oglas

Ako računamo ukidanje naknade za odbore, ovisi o dinamici sastajanja odbora. U proteklih par godina neki se odbori nisu niti sastajali, ili su se sastali jednom do dvaput, pa ušteda nije bogznakakva. No u slučaju njihovog većeg angažmana ipak bi bila spomena vrijedna; dvije sjednice godišnje za pojedini odbor znače 1000 kuna po odboru, a za 10 odbora to je 10 tisuća kuna. No znajući našu praksu nit je u ovim odborima u praksi motivacija, niti novac.

Prijeđimo stoga na Gradsko vijeće i nešto precizniju matematiku. Kada se sve zbroji, dakle kada sračunamo koliko bi nas u prosječnoj godini, po još uvijek važećoj odluci iz 2002.godine, s prosječnih šest sjednica godišnje stajali svi vijećnici, dođemo do cifre od 163.200 kuna godišnje. Tu se računa 15 vijećnika, koliko ih je sada (prije je bilo 17), što znači 18 vijećničkih naknada od 500 kuna, jedan predsjednički dodatak od 700 kuna, i dva potpredsjednička od 600 kuna. I ne zaboravimo, po 300 kuna za sjednicu. Kojih je u prosjeku šest godišnje.

Po novoj odluci, kada se sve zbroji, nije neka ušteda na vijećničkim paušalima. Dapače, za vijećnike se izdvaja više, umjesto 117 tisuća sada dođe na 126 tisuće. Manje doduše ide predsjedniku Vijeća, koji je godišnje stajao 16.200 kuna, a sada 12.600. Za potpredsjednike se izdvajalo cca 30 tisuća kuna, a sada dvojica dobivaju 10.920 kuna.

Podvuče li se crta, izdvaja se 2760 kuna manje.

Gordana Muhtić, predsjednica Gradskog vijeća, kaže kako se dosta uštedi na odborima, te dodaje kako su drugi gradovi s naknadama išli uglavnom do maksimuma koji zakon dozvoljava. Za vijećnike je to 800 kuna, a za predsjednika 1200 kuna.

– Iako je po meni šteta što zakon ne razlikuje vijećnike koji rade i one koji ne rade, dodala je Muhtić.

Lani je, inače, objavljeno istraživanje portala Index koji je objavio iznose županijskih i gradskih vijećnika. Osijek je bio rekorder s preko 2100 kuna mjesečno, neki istarski gradovi isto izdvajaju solidnu cifru, no bilo je i onih koji ne primaju naknadu, poput Iloka, Hrvatske Kostajnice ili Đurđevca, dok u Metkoviću ide simboličnih kunu po sjednici.

Ivona Ćirak