HGSS je objavio snimku Državne vježbe speleospašavanja, koja je još početkom srpnja održana u jami Njemica na Biokovu.Na vježbi je sudjelovalo 67 pripadnika HGSS-a potpomognutih s logističkom potporom Državne intervencijske postrojbe (DIP) Ministarstva unutarnjih poslova.

Vježba je započela u 2.7. u petak navečer uspostavljanjem baze operacija i operativnim brifingom.

Prvi spašavatelji su ušli u jamu u subotu u 08.50h budući da je prethodno bilo potrebno napraviti plan spašavanja, raspored ekipa i opreme za spašavanje.

Oglas

Unesrećena osoba se nalazila na -400m dubine te je plan izvlačenja bio podijeljen u 7 dionica odnosno ekipa po nekoliko spašavatelja. Transport je započeo u 14h s -400m dubine a nosila su izašla iz jame u 18.10h. Ukupno vrijeme provedeno u objektu je 13h. Vježba je uspješno završila 4.7.2021.g. povratkom svih spašavatelja u bazu, pranjem opreme i analizom.

U izvlačenju je sudjelovalo 43 spašavatelja u jami te 24 na površini – objavio je nakon završene vježbe HGSS.

M.D. / foto HGSS