Luka Općine Baška Voda dobila je direktora. Naime, općinski načelnik Josko Roščić donio je odluku o imenovanju direktora trgovačkog društva, a to je Marin Beroš. Ujedno je Beroš i jedini član uprave.

Inače, Luka je preselila svoje urede pa se od sutra nalaze u novoj zgradi luke.

M. D. /foto Luka B. V.

Oglas