Općina Baška Voda donijela je Plan aktivnog uključenja svih subjekata zaštite od požara na području općine Baška Voda za 2021., a njime se utvrđuje organizacija, mjere, radnje, postupci, prava i dužnosti Općine Baška Voda, ali i poduzeća, ustanova, vatrogasnih i drugih organizacija i građana u provođenju preventivnih i operativnih mjera zaštite i gašenja šumskih i drugih požara na otvorenom prostoru Općine Baška Voda.
Zaštita od šumskih požara je djelatnost od posebnog društvenog interesa. Zasniva se na
načelima samozaštite, međusobne suradnje i solidarnosti između nositelja obaveze na području grada i općina Makarskog primorja, te susjednih gradova i općina.
Ovim Planom zaštite od šumskih požara naročito se reguliraju radnje i postupci za razdoblje od 1.svibnja do 30 listopada 2020 godine.

Na gašenju šumskih i drugih požara najprije se angažiraju redovne vatrogasne snage s područja općine Baška Voda i vatrogasne snage s područja Makarskog primorja.
Po potrebi na gašenju će se angažirati snage, materijalno tehnička sredstva i oprema poduzeća od značenja za gašenje šumskih požara. Ako se šumski požar ne može učinkovito gasiti sa navedenim snagama, zatražit će se pomoć susjednih gradova i
općina preko Županije Splitsko-Dalmatinske.

M.D.

Oglas