Od danas, 6.prosinca, do 14.prosinca, trajat će javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Bast sjever I1“. Bit će izložen u prostorijama Turističko-športske luke Baška Voda i moći će se pogledati svakog radnog dana od 9 do 14 sati.

Javno izlaganje o planu bit će 14.prosinca u 10 sati, također u TŠL Baška Voda.

Inače, kako se navodi u obrazloženju, plan je donesen 2013. godine i od tada se nije mijenjao i dopunjavao.
Obuhvaćen je prostor gospodarske pretežito industrijske zone, namijenjen je gradnji proizvodnih sadržaja (proizvodnih pogona, skladišta, radionica i sličnih sadržaja s pratećim servisnim i uslužnim sadržajima.

Oglas

Međutim, uslijedile su 2017.godine naknadne izmjene i dopune PPUO Baška Voda kojima se predmetna zona namjenjuje pretežito industrijskim (I1) i zanatskim (I2) sadržajima, uz mogućnost planiranja centra za obradu, skladištenje i odlaganje otpada
(građevni i inertni otpad), a mogu se planirati i komunalni sadržaji koji zbog prostornih i drugih ograničenja ne mogu biti smješteni unutar građevinskog područja naselja.

Odlukom o izmjenama i dopunama Oduke o izradi izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Bast sjever – I1“ proširio se obuhvat Urbanističkog plana za oko 3000 m2 na način da se obuhvatilo područje na kojem je izvedena kolna vaga, a koja će služiti za potrebe sadržaja za gospodarenje otpadom u gospodarskoj zoni.

OUkupna površina ovako obuhvaćenog područja iznosi oko 4,03 ha.

M.D./foto M.D.