Kao posljedica nedavnih oborina došlo je do odrona zemlje na šetnici između Baškog Polja i plaže Oseke – obavijestili su iz Općine Baška Voda.

– Naime, uslijed velikih količina oborina koje su nedavno zahvatile naš kraj došlo je do odrona zemlje (sedre) u more na predjelu između Baškog polja i plaže Oseke, te je potkopana šetnica na č.z. 2989/1 k.o. Bast, Baška Voda, koja predstavlja veliku opasnost za šetače, a na što smo već upozorili sve nadležne institucije da će se dogoditi ukoliko se ne pristupi sanaciji – piše u priopćenju iz Općine.

Kako navode dalje, zapisnikom komunalnog redara utvrđeno je da je usljed jakog juga došlo do nestanka plaže, te potkopavanja temelja šetnice na dva mjesta u dužini cca 40 metara, zbog čega je potrebna hitna sanacija tog dijela plaže.

Oglas

Kako su plaže i šetnice na plažama najvažniji segment turističke ponude općine Baška Voda i u ljetnom i zimskom periodu, bilo je potrebno hitno sanirati oštećenja, jer predstavljaju opasnost za građane Baške Vode, isto tako i za turiste.

-Također je od Splitsko-dalmatinske županije, odnosno od Župana Blaženka Bobana zatražena novčana potpora za prethodno navedeno, a koja je od istoga i obećana – stoji u obavijesti koju potpisuje načelnik Josko Roščić.
M. D. /foto Općina Baška Voda