Iz Općine Baška Voda obavještavaju stanovnike da su tijeku radovi na javnoj površini sa svrhom uvlačenja svjetlovodnih distribucijskih kabela za priključenje korisnika na svjetlovodnu distribucijsku mrežu (SDM) Baška Voda- Zapad.

Ericsson Nikola Tesla Servisi d.o.o. je za potrebe Hrvatskog telekoma d.d. izradio projekt svjetlovodne distribucijske mreže kojim bi se do pretplatnika dovela svjetlovodna mreža, te su u tijeku građevinski radovi, a sve u svrhu omogućavanja veće brzine Internet veze.

M. D.

Oglas