U ožujku je Općina Baška Voda donijela Odluku o prihvatu prognanika iz  ratom zahvaćenih područja u Ukrajini na prostor Općine Baška Voda. Odluka je objavljena u općinskom glasniku.
Prihvat prognanika iz ratom zahvaćenih područja Ukrajine u prostor stare škole u Bastu odnosit će se isključivo na žene i djecu.
M.D./foto M.D.