Općina Baška Voda prošlog je tjedna na Općinskom vijeću usvojila izmjene proračuna koji sada iznosi oko 25 milijuna kuna u odnosu na planiranih 42 milijuna. Ostvaren je do listopada oko 36 posto, no do kraja godine se planiraju realizirati do iznosa od 25 milijuna. Najveći su minusi u stalnim porezima na imovinu, gdje je planirano 4,6 milijuna, a ostvareno 1,1 milijun. Također, i porezi na javnoprometne površine ostvareni su oko 29 posto, a porez na promet nekretnina je solidno realiziran, čak 83 posto. Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada ostvaren je čak 94 posto.

Naknade za koncesije su ostvarene u iznosu od 1,8 milijuna kuna.

Rashodi su u navedenom periodu ostvareni u visini od 37 posto, a rashodi za zaposlene pali su za 50 posto.

Oglas

Zbog svega je trebalo smanjiti rashode pa su smanjene donacije i određeni projekti stavljeni na čekanje. Za kavu Bast bilo je planirano preko 3 milijuna kuna, te je svedeno na nulu, a po pola milijuna bilo je planirano za muzej, novu dvoranu, te boćalište. Šetnica Ikovac-Berulia teška čak 3,5 milijuna kuna realizirana je u desetom dijelu, s oko 350 tisuća kuna. Na čekanju je i sanacija lukobrana u Promajni.

Uređenje rive u Baškoj Vodi ostvareno je solidno, od čak 1,5 milijun kuna ili 75 posto.

M. D. /foto M. D.