Jedna od odluka koje će se idućeg tjedna naći na sjednici Gradskog vijeća je i nova Odluka o socijalnoj skrbi. Postojeća je odluka doživjela čak sedam izmjena, a posljednja je bila koncem srpnja ove godine. Odluka ima niz noviteta, a jedan od tih je i priznavanje posvojiteljima pravo novčanu naknadu kao i roditeljima novorođenog djeteta. Novčana naknada iznosi 4.000 kuna za svako posvojeno dijete.

Pravo na novčanu naknadu Grada Makarske za posvojenje neće se priznati posvojitelju koji je na temelju pravomoćnog rješenja stekao skrb za dijete svog bračnog ili izvanbračnog druga.

U odluci je pravo na novčanu naknadu za posvojitelje dodano i u članku 41. u kojemu se odobrava  pravo na novčanu naknadu za dijete vrtićke dobi u mjesečnom iznosu od 1.700 kuna, ako ispunjavaju sve uvjete za upis u traženi program jaslica ili vrtića.

Oglas

Inače, ovakve je izmjene u svoju odluku nedavno unijela i Općina Podgora koja je s uvrštavanjem posvojitelja pionir na ovom području.

I.Ćirak/foto M.D.