Općina Brela objavila je Javnu raspravu o prijedlogu Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Brela, koja će se održati u vremenu od 22. srpnja do 05. kolovoza 2020. godine.

U vrijeme trajanja javne rasprave plan će biti izložen na javni uvid u opčinskoj vijećnici i općinskoj web stranici na linku: https://www.opcina-brela.hr/druge-izmjene-dopune-prostornog-plana/

Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se putem livestream servisa koji omogućava interakciju u utorak 28. srpnja 2020. godine u 17:00 sati

Oglas

pisana mišljenja , prijedlozi i primjedbe za vrijeme javne rasprave dostavljaju se poštom na adresu Općine Brela ili mailom na adresu: [email protected]

Sve dodatne informacije biti će dostupne na internet stranicama Općine Brela www.opcina-brela.hr

M.D.