Općina Brela donijela je Pravilnik kojim se utvrđuju kriteriji za ocjenjivanje i način provođenja ocjenjivanja službenika i namještenika u upravnim tijelima Općine.
Svrha ocjenjivanja je poticanje službenika i namještenika na učinkovito obavljanje zadaća te utvrđivanje doprinosa službenika i namještenika u obavljanju poslova radnog mjesta na koja su raspoređeni, kao i kriterija za nagrađivanje, napredovanje u službi odnosno primjenu drugih propisa iz službeničkih odnosa vezanih uz ocjenjivanje.

Ocjene kojima se ocjenjuju službenici i namještenici su odličan, vrlo dobar, dobar, zadovoljava i ne zadovoljava.  Ocjenjivanje službenika i namještenika provodi
se kroz razne faze. To su kontinuirano praćenje rada službenika i namještenika te davanje uputa radi poboljšanja učinkovitosti i kvaliteta rada, sastavljanje prijedloga godišnje ocjene, upoznavanje službenika i namještenika s prijedlogom godišnje ocjene, donošenje rješenja o ocjeni.

M.D./foto M.D.

Oglas