Kamarin Marina Srzića

MARINO SRZIĆ POVODOM BLAGDANA SV.KLEMENTA (1): Kako su makarski puk i...

'Lako ti je s Bogom bit u dobre, kad imaš kuma za sveca!' Mudro je zborio puk, misleći pri tom na veze i intervencije...

MARINO SRZIĆ POVODOM 65.GODIŠNJICE SMRTI NAŠEG VELIKOG PJESNIKA Zašto se advokat...

Kad je učitelj Ivan Ujević sa suprugom i djecom, od kojih je jedan bio i sin Augustin Josip, stigao u Makarsku, za njim je...

MARINO SRZIĆ O TRADICIJI SVIH SVETIH I MRTVOG DANA Makarani se...

Prvo što nas zanima kad uzmemo novi kalendar u ruke, provjeriti je u koje dane padaju blagdani. Ne zbog traženja simbolike, niti iz astroloških...