Grad Makarska i ove godine nastavlja s projektom ,,Marendajmo zajedno” koji se financira iz europskih fondova.

Grad je i četvrtu godinu zaredom uspješnom prijavom ostvario 100%-tno financiranje projekta ,,Marendajmo zajedno” kojim se osigurava besplatna školska marenda za 430 učenika. Ukupna vrijednost projekta koji je financira iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije iznosi 437.137,79 kuna.

Grad Makarska projekt ,,Marendajmo zajedno” provodi od 2017. u partnerstvu sa osnovnim školama Stjepana Ivičevića i oca Petra Perice, a iznos odobrenih sredstava za ovu godinu najveći je dosada.

Oglas

Cilj projekta je osigurati besplatne marende učenicima u osnovnim školama s ciljem ublažavanja najgorih oblika dječjeg siromaštva te promoviranje zdravih navika u prehrani kod djece.

Učenici koji su ostvarili pravo na besplatnu marendu udovoljavaju kriterijima definiranim u Uputama za prijavitelje, koje su objavljene u sklopu Poziva za dostavu projektnih prijedloga.

Projektni prijedlog prijavljen je u sklopu otvorenog trajnog Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2020.-2021.)“, Operativnog programa za hranu i/ili osnovnu materijalnu pomoć za razdoblje 2014.-2020., Fonda europske pomoći za najpotrebitije – obavještavaju iz Grada Makarske.
M. D. /foto Grad Makarska