Na akciju dobrovoljnog darivanja krvi održanoj u Makarskoj odazvalo se 50 ljudi, a 40 ih je darovalo krv:

Deni Baban, Ivica Bašković, Rajko Blagojević, Nikola Đapić, Zoran Gavrić, Teo Ivanac, Nenad Ivandić, Amir Jašaragić Rako, Joze Jujnović, Josip Jurčević, Ante Katavić, Vicko Krželj, Iris Lovreta, Karmela Mateljak, Tina Međurečan, Hrvoje Mikulić, Marta Mišković, Akif Mustafica, Mario Pavlinović,

Željka Pavlinović, Žarko Pejić, Jablan Pešić, Ivana Poturović, Martin Puharić, Dino Puljević, Ivo Radić, Jure Raffanelli, Mijo Selak, Ivan Srzić, Dragica Stakić, Matko Šabić, Ivana Šalinović, Ivan Šamija, Boris Šarić, Mario Štulić, Filip Urlić, Čedo Vujatović, Luka Vujatović, Miran Vuković i Nikša Vuletić.

Crveni križ Makarska zahvaljuje svim darivateljima na odazivu.
M. D. /foto CK Makarska