Županija Splitsko-dalmatinska donijela je odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja ugostiteljskog objekta (špilje Osejava), ugostiteljske terase i plaže na Osejavi, na lokaciji gdje je posljednjih 20 godina radila diskoteka “Deep”. Naime, koncesija vrijedi do srpnja te je Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru donijelo spomenutu odluku koja će se naći na sljedećoj sjednici županijske skupštine. Trenutno je u koncesiji firma “Lumina turizam” čiji je direktor Antonio Puharić, a ista je firma, kako se vidi iz dokumentacije priložene u odluci, uputila pismo inicijative.

Pomorsko dobro koje se daje iznosi 357 m2, od čega špilja Osejava ima 243 kvadrata, a štekat i plaža 114 m2. Koncesija ponovno ide na rok od deset godina, a sastoji se od stalnog dijela (cca 59 tisuća eura) i promjenjivog dijela (5 posto od prihoda).

Novog koncesionara bira stručno povjerenstvo, a kriteriji su propisani Uredbom o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru.

Oglas

M.D./ foto M.D.