Jučer je objavljen arhitektonski natječaj za uređenje Peškere kojim će se definirati uvjeti u kojima bi arhitekti trebali ponuditi svoja rješenja. Iako je aktualnoj vlasti u intreresu da se omogući što veća kreativnost, s druge je strane dosta toga prilično detaljno propisano, a mi ćemo vas u ovom članku provesti kroz detalje natječaja.

Riječ je, podsjetimo, o 23 hektara površine koju je RH darovala Gradu. Za ovaj se dio traže konkretna rješenja koja se namjeravaju realizirati po završetku natječaja odnosno rješavanju projektne dokumentacije. Međutim, postoji i anketni dio koji samo ispituje moguća rješenja, a on obuhvaća Villu Irenu, Veslački klub, Makaranu, park za pse, suhi vez za PŠRD Arbun i staze.

Ono što je važno reći jest da parkovni dio koji se namjerava riješiti u prvoj fazi obuhvaća najveću površinu, čak 17.000 metara četvornih, odnosno zelene površine trebale bi činiti 65 posto. Za sportski je dio predviđeno čak 2600 m2, a u sportsku zonu kao mogućnost spadaju teretana na otvorenom, skate park, prostor za penjanje, za ljetne sportove, jogu…

Oglas

Predviđaju se i tematska igrališta za razne uzraste te tri igraonice oo 75 m2. Također bi trebalo uklopiti i prostor za starije, sa sadržajima poput boćališta ili prostora za šah.

U planu je i pozornica na otvorenom s gledalištem, svojevrsno ljetno kino kapaciteta do 1100 m2, s minimalno 400 sjedećih mjesta. Planiraju se i kvadrati za povremena veća događanja, primjerice za Advent, te prostor za prostorne instalacije umjetnika.

Na otvorenom se predviđaju i zasjenjeni prostori za odmor te sunčalište.

Što se tiče hortikulture, uvjetuje se maksimalno zadržavanje postojećeg visokog zelenika, dok se travnjaci mogu ukloniti. Zanimljivo je da se u natječaju predviđaju i spomenici. Postojeći spomenik dr.Franji Tuđmanu može se zadržati na postojećoj lokaciji, ali ne na travnatoj površini, a može se i premjestiti. Predviđa se i spomenik umrlima od kuge u blizini područja u kojemu se nekad nalazilo groblje, a poseban značaj ima landmark, prostorna instalacija na temu bure, turizma ili nečega karakterističnog za Makarsku.

Urbanu opremu čine klupe, ležaljke, koševi, parking za bicikle, žardinjere, česme, nadstrepnice, zeleni otoci, te prostor za zastave, i to minimalno 4 komada.

Što se tiče zatvorenog dijela, trgovački dio čini cca 600 m2. Svaki objekt mora zadovoljavati minimalno tehničke uvjete te imati minimalno 25 m2. U konačnici to znači 6 trgovina s 25 m2 i 6 trgovina sa 60 m2. Dio bi nudio pekarske proizvode, dio odjeću, a dio suveniri i plažni program.

Ugostiteljski dio čini čak 1800 m2. Više od 70 posto treba osigurati na vanjskim terasama, uz mogućnost rada u ljetnoj i zimskoj sezoni. Predviđena su 2 restorana po 100 kvadrata, 4 cafe bara po 60 m2, 2 objekta brze prehrane po 20 kvadrata, i uz to sve ukupno 1000 m2 terase.

Što se tiče novih prostora za PŠRD Arbun, u planu je očito povećanje. Čak 300 m2 pokriva unutarnji dio, te 350 m2 terasa, koja čini trećinu terasa 8 ugostiteljskih objekata na Peškeri. Nova lokacija mora biti u jugoistočnom dijelu obuhvata uz buduću sportsku luku. Arbun je akcentiran kao jedno od kultnih mjesta u gradu koje okuplja lokalno stanovništvo svih generacija, a predviđa se i pripremanje hrane. Na jednom dijelu terase moguće je natkrivanje, a uz objekt treba predvidjeti sadržaje za djecu i odrasle.

Predviđaju se dva ureda po 15 m2 i soba za sastanke od 30 m2, te soba za druženje i sastanke koja broji 50 m2.

Sanitarije pak čine čak 250 m2, te su kao minimum navedena 4 sanitarna čvora za žene te 4 za muškarce, te jednu sanitarnu grupu za osobe s invaliditetom.

Info punkt se planira na 10 m2.

Što se pak tiče parkinga, predviđaju se 3 nadzemne etaže, sa 200 parkirnih garažnih mjesta. Ide i 100 parkirnih mjesta za bicikle, a predviđeni su i električni bicikli s punionicama.

Ivona Ćirak /foto M.D.