Posljednjih dana u više smo navrata svjedočili očiglednim dvojbama oko naziva kvarta Zelenka. Naime, osim što je dobar dio čitatelja uvjeren da se u dativu i lokativu u nazivu Zelenka provodi sibilarizacija, tako navode i kandidati u svojim predizbornim programima te intervjuima.

Tako vidimo da se nešto događa na Zelenci, građanima se poručuje “vidimo se na Zelenci”, projekti se rade na Zelenci, a i nas na portalu ispravljaju kad zaobiđemo sibilarizaciju pišući o ovom kvartu koji je, doduše, sve više nalik na Betonku nego Zelenku.

Međutim, radilo se nešto na Zelenki ili Betonki, sibilarizacije kad se radi o nazivima – nema. Kazat ćemo da živimo na Zelenki. Kao što, uostalom, nećemo reći da smo na Krci nego na rijeci Krki.

Oglas

Za svaki slučaj, konzultirali smo i umirovljenu prof.hrvatskog jezika Ankicu Ravlić koja nam je potvrdila da ćemo reći na Zelenki, a ne Zelenci.

– Možda se regionalno kaže na Zelenci, no pravopisno to nije točno budući se radi o nazivu te se ispravno kaže “na Zelenki”, objasnila je prof.Ravlić.

I.Ćirak