Grad Makarska je donio Plan upravljanja pomorskim dobrom na području grada, a njime se utvrđuje sadržaj redovnog upravljanja pomorskim dobrom, sredstva za upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti koje se mogu obavljati na pomorskom dobru na području Grada Makarske kao i mikrolokacije za obavljanje propisanih djelatnosti.

U planu je navedeno koliko je novca uloženo u održavanje, dohranu ili izgradnju plaža. Plaža na Osejavi koštala je 250 tisuća kuna. Čak pola milijuna kuna izdvojeno je za održavanje i dohranu plaže Cvitačka i plaže Blace.

Podijeljeno je 14 koncesija za skutere i brodice, a 7 ugostiteljskih objekata dobilo je suglasnost. Objekt Sol na Sv.Petru nema odobrenje po planu. Sve su koncesije, inače, na jednu godinu.

Oglas

M.D./foto M.D.