Dječji vrtić “Mali princ” u Drveniku do sada nije nudio cjelodnevni program, no nakon što je Općina Gradac primila 1,3 milijuna kuna za nastavak cjelodnevnog boravka u Gradcu te uvođenje u Drveniku, to je sada moguće.
Projekt omogućuje uređenje prostora, nabavku nove opreme, produljeni boravak djece, ručak, tri programa, uslugu logopedice, te tri odgojiteljice i dvije spremačice na puno radno vrijeme.
Novac je, kako nam je kazao načelnik Matko Burić, dobiven iz EU fondova.
M.D./foto M.D.