Općina Gradac u idućoj godini planira uređenje zgrade Jurića zidine gdje namjeravaju raditi polivalentnu dvoranu. U proračunu za 2022.godinu planira se 330 tisuća kuna za ovaj objekt.

Kako je kazao načelnik Matko Burić, nastojat će što više projekata isfinancirati putem EU fondova, no ako ne bude išlo, radit će s općinskim novcem. Tako i s obnovom Jurića zidine za koju je ostavljen iznos od 330 tisuća.

Inače, u Drveniku je u planu i sanacija porta Čmilje. Za ovaj je projekt ostavljeno 400 tisuća kuna iz proračuna. Za izgradnju tržnog centra Donja vala planirano je 320 tisuća kuna, a za izgradnju trgića u Gornjoj Vali 200 tisuća kuna.

Oglas

Ivona Ćirak /foto M.D.