U komercijalnim smještajnim objektima u kolovozu 2020. ostvareno je 2,5 milijuna dolazaka i 16,7 milijuna noćenja turista. U odnosu na kolovoz 2019. to je pad dolazaka turista, za 47,6%, i pad noćenja, za 39,9%. U strukturi ukupno ostvarenih noćenja turista 13,0% čine noćenja domaćih turista, a 87,0% noćenja stranih turista – pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku.

Dvoznamenkasti porast dolazaka i noćenja domaćih turista u kolovozu 2020. u odnosu na lanjski kolovoz

Domaći turisti ostvarili su 412 tisuća dolazaka i 2,2 milijuna noćenja u kolovozu 2020., što je porast dolazaka za 18,9% i porast noćenja za 16,3% u odnosu na kolovoz 2019. Sve ”morske” županije, osim Šibensko-kninske županije, u kojoj su noćenja na istoj razini kao u kolovozu 2019., ostvarile su porast dolazaka i noćenja domaćih turista.Najviše noćenja domaćih turista u kolovozu 2020. ostvareno je u Zadarskoj županiji (498 tisuća noćenja) i Splitsko-dalmatinskoj županiji (478 tisuća noćenja). Slijede noćenja domaćih turista ostvarena u Primorsko-goranskoj županiji (395 tisuća) i Šibensko-kninskoj županiji (269 tisuća).

U Kontinentalnoj Hrvatskoj u kolovozu 2020. porast noćenja domaćih turista u odnosu na kolovoz 2019. ostvaren je u sljedeće tri županije: Međimurskoj (10 tisuća noćenja, što je porast za 50,8%), Karlovačkoj (12 tisuća noćenja, što je porast za 17,9%) i Krapinsko-zagorskoj županiji (22 tisuće noćenja, što je porast za 14,5%).

Oglas

U sobama, apartmanima i kućama za odmor domaći turisti ostvarili su najviše noćenja u kolovozu 2020., i to 1,4 milijuna, što je 16,1% više nego u kolovozu 2019. Slijede noćenja domaćih turista u hotelima, i to 391 tisuća, što je 25,4% više nego u kolovozu 2019., te 218 tisuća noćenja u kampovima i prostorima za kampiranje, što je 17,8% više nego u kolovozu 2019.

Noćenja turista iz Njemačke, Poljske, Slovenije i Češke čine 68%
noćenja stranih turista

Strani turisti ostvarili su 2,1 milijun dolazaka i 14,5 milijuna noćenja u kolovozu 2020., što je 52,9% manje dolazaka i 43,9% manje noćenja u odnosu na kolovoz 2019.

Najviše noćenja stranih turista u kolovozu 2020. ostvarili su turisti iz Njemačke, i to 5 milijuna noćenja (34,2% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista). Slijede noćenja turista iz Poljske (14,9%), Slovenije (10,8%), Češke (8,5%), Austrije (4,6%) i Italije (4,4%). Od navedenih stranih zemalja samo su turisti iz Poljske ostvarili porast noćenja u kolovozu 2020. u odnosu na kolovoz 2019., i to za 4,1%.

U Istarskoj županiji strani turisti ostvarili su najviše noćenja, i to 4,3 milijuna. Slijede noćenja stranih turista u Splitsko-dalmatinskoj (3,1 milijun noćenja), Primorsko-goranskoj (2,7 milijuna noćenja) te u Zadarskoj županiji (1,9 milijuna noćenja).
M.D. / foto MD