U rujnu 2020. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 528 717, a od toga 713 480 čine žene. U odnosu na kolovoz 2020. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,4%, jednako kao i broj žena. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u rujnu 2020. pao je za 3,6%, a broj žena za 3,7%. Za razdoblje od siječnja do rujna 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih pao je za 1,9%, jednako kao i broj žena – pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku.

U rujnu 2020. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 317 258, a od toga 624 652 čine žene. U odnosu na kolovoz 2020. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,1%, a broj zaposlenih žena za 0,2%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u rujnu 2020. u odnosu na isti mjesec prethodne godine pao je za 3,5%, a broj zaposlenih žena za 3,6%. Za razdoblje od siječnja do rujna 2020. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim
osobama pao je za 1,7%, jednako kao i broj žena.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u rujnu 2020. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 3,9%, a broj zaposlenih žena za 4,7%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,1%, a broj žena za 0,2%.

Oglas

Broj nezaposlenih u rujnu 2020. u odnosu na kolovoz 2020. pao je za 2,6%, a broj nezaposlenih žena za 5,0%. Stopa registrirane nezaposlenosti u rujnu 2020. iznosila je 8,8%, a za žene 10,2%.
M.D.