Egzodus liječnika iz Hrvatske traje i dalje, premda ga je pandemija usporila. Naime, prema podacima Digitalnog atlasa hrvatskog liječništva iz Hrvatske liječničke komore, od 2013.godine naovamo odselilo je 910 liječnika.

Prosjek godina je 36, s u prosjeku osam godina specijalističkog staža. Više od pola su žene. Najviše ih je iselilo u Njemačku, potom UK, Austriju, Švedsku, Sloveniju, Dansku i najmanje Italiju. Čak 152 je odselilo u 2014.godini.

M.D. /foto Pixabay

Oglas