Radovi zapadno od Romane koje provodi tvrtka “Romana d.o.o.” su nelegalni, za što imamo potvrdu od Upravnog odjela za turizam i pomorstvo kojima smo, kada je postalo evidentno da se priča s plažom zakuhava, poslali mail tražeći od njih informacije o legalnosti radova i sadržaju, te broju pristiglih prijava zbog spornih intervencija.

Iako je “Romana” dobila građevinsku i lokacijsku dozvolu, nije dobila potrebnu suglasnost, a buru oko ove priče dodatno je stvorila činjenica da su se građani aktivirali i uputili 50-ak prijava na stranicu „Pomorsko je dobro“ .Sve se prijave mahom odnose na nasipavanje u velikim količinama zemljanim materijalom kojima se zagađuju podmorje i mijenja konfiguraciju obale na području Makarske.

Radi se o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od auto-kampa Dalmacija, te koncesiji na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od Romane. Predmetna koncesija je prenesena na društvo ROMANA d.o.o. temeljem Odluke o davanju suglasnosti na prijenos koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo, predio zapadno od Romane, a evo kako je išla kronologija ovog slučaja od prijava do naloga da se gradilište ukloni, a plaža vrati u prvobitno stanje…

Radovi na plaži trajali su i danas
– Dana 25. siječnja 2021. godine izvršen je inspekcijski nadzor Državnog inspektorata, Područnog ureda u Splitu, Službe za nadzor zaštite okoliša. Prethodno je Upravni odjel za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije, 17. kolovoza 2020. godine, dopisom upoznao tamošnjeg koncesionara Romana d.o.o o postupcima nakon ishodovane pravomoćne građevinske dozvole za zahvat u prostoru ugostiteljsko-turističke namjene – 2.b. skupine, uređenje obalnog pojasa s plažom i pratećim sadržajima: ugostiteljski objekt „A“, sanitarni objekt „B“, cocktail bar, fontana.
Nastavno na sve gore navedeno, trgovačko društvo Romana d.o.o. iz Makarske podnijelo je zahtjev za dodjelu koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Veliko Brdo predio zapadno od auto-kampa Dalmacija i predio zapadno od Romane. U novom postupku će biti objedinjene dosadašnje dvije koncesije, a sve u skladu s lokacijskom i građevinskom dozvolom, pojašnjavaju u nadležnom odjelu.

Oglas

Dakle, Romana je imala koncesije, no ne i za izgradnju na plaži. Postojeće se koncesije naime odnose na gospodarsko korištenje plaže bez mogućnosti izgradnje. Investitoru se očito žurilo jer nacrt prijedloga Odluke o namjeri davanja koncesije (novi postupak) je bio na dnevnom redu 48. sjednice Stručnog tijela za dodjelu koncesija na pomorskom dobru Splitsko-dalmatinske županije, no navedena točka još nije stigla biti uvrštena na dnevni red Županijske skupštine.

Dana 22. siječnja 2021. godine predstavnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo je obavio monitoring na obuhvatu koncesije, gdje je vidljivo kako se izvode radovi na pomorskom dobru i to nasipava pomorsko dobro unutar obuhvata koncesija, izvještavaju dalje navodeći kako je investitor u posjedu lokacijske dozvole pravomoćne od studenog 2017.godine, te građevinske dozvole pravomoćne od 26.kolovoza 2018.godine, obje izdane u nadležnom uredu Grada Makarska.
Ukratko, koncesionar, kako navode u odjelu na čelu s pročelnikom Stipom Čogeljom, nema suglasnost davatelja koncesije, a u svezi s Ugovorom o koncesiji i odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama. Na zadovoljstvo građana, ne bez konzekvenci…

– Koncesionar je dana 26. siječnja upozoren od strane Upravnog odjela za turizam i pomorstvo da prestane s radovima na pomorskom dobru, ukloni građevinske strojeve, ukloni ogradnu žicu te učini sve što je u mogućnosti kako bi se pomorsko dobro vratilo u prvobitno stanje. Kao dokaz o tome, zatraženo je da dostavi nalog o uklanjanju građevinskih strojeva i ogradne žice sa pomorskog dobra i prateću fotodokumentaciju, kažu u odjelu najavljujući sankcije u protivnom.

Naime, ukoliko koncesionar ne ukloni navedene nedostatke u propisanom roku, počet će se primjenjivati odredbe iz ugovora o koncesiji koje nalažu da, ako koncesionar ne zaustavi predmetne radove na pomorskom dobru, ne ukloni građevinske strojeve i ogradnu žicu u zadanom roku, iznos ugovorne kazne za svaki dan zakašnjenja će se nastaviti obračunavati sve do ispunjenja uredne obveze koncesionara.

Uvrđene činjenice su dostavljene članovima Povjerenstvo za praćenje i izvršavanje odluka i ugovora o koncesijama na području Splitsko-dalmatinske županije koje će poduzeti daljnje mjere, kao i javnopravnim tijelima na nadležno postupanje: Gradu Makarska, Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo, Državnom inspektoratu, Lučkoj kapetaniji Split, Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, Županijskom i Općinskom državnom odvjetništvu te Ministarstvu financija – Carinska uprava – Područni carinski ured Split. Ukoliko se koncesionar ogluši na gore navedeno, pokrenut ćemo postupak oduzimanja koncesija na pomorskom dobru sukladno zakonskim i podzakonskim aktima, poručuju.

Za komentar i objašnjenje činjenice da su tako veliki i zahtjevni zahvat na obali radili bez suglasnosti pitali smo i samog investitora. Poslali smo mail na “Romanu d.o.o.”, te smo ih također pitali kakvim materijalom nasipaju plažu te odakle su dovezli materijal, a odgovor još čekamo.
M. D. /foto M. D.