Na sjednici održanoj 22.studenog Stručno tijelo za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru odlučilo je da se koncesija daje obrtu „Vodeni tobogan“, odnosno vlasniku Borni Eljuga.

Osim vodenog tobogana u koncesiju ide i iznajmljivanje ležaljki, i to 36 komada, te 20 suncobrana.

Ukupna površina koje se daje u koncesiju iznosi 450 m2, kopneni dio zauzima 288 m2 , dok morski dio zauzima 162 m2 . Inače, podsjetimo, vodeni tobogan 19.06.1990. godine izdane od Općine Makarska.

Oglas

Koncesija se daje na rok od 10 godina, a naknada se sastoji od stalne i promjenjive naknade. Stalni dio godišnje koncesijske naknade iznosi 60 tisuća kuna, a promjenjivi dio 5 % od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanja usluga na koncesioniranom području. Planirani iznos ukupnog investicijskog ulaganja temelji se na predviđenoj dinamici realizacije ulaganja definiranoj u Studiji gospodarske opravdanosti i iznosi najmanje 400.000,00 kuna.

M.D.