Iz Razvojne agencije MARA obavještavaju da će se od ponedjeljka do srijede, od 4. do 6. studenog, u sklopu projekta Centar za razvoj poduzetništva održati EU škola, odnosno program namijenjen svima koji se žele upoznati s mogućnostima i načinom kako pripremiti i provesti projekte financirane iz EU fondova – predstavnicima gospodarskog, civilnog i javnog sektora, kao i pojedincima koji žele razviti vlastitu projektnu ideju za EU sufinanciranje. Program se provodi u organizaciji Makarske razvojne agencije MARA i projektnog partnera Grada Makarska, a u suradnji sa CEDRA-om (Cluster za eko-društvene inovacije i razvoj) Split. Kako stoji u najavi, EU škola se sastoji od teorijskog i praktičnog dijela, od kojih se na prvom svladavaju metode potrebne za izradu kvalitetnog projekta prema unaprijed definiranim pravilima za prijavu na natječaj, u konačnici i za ostvarivanje bespovratnih sredstava. Praktični dio, pak, odnosi se na rad na konkretnom projektu s polaznicima na njihovim projektnim idejama. Polaznici EU škole će dobiti uvjerenje o završenom programu, a mjesto održavanja edukacije ovisi o broju polaznika, te će polaznici biti naknadno obaviješteni.
O.F.

Prijava putem e-maila: [email protected] (navesti: ime, prezime, e-mail, kontakt broj).

 

Oglas