Gradsko vijeće će na sljedećoj sjednici glasati o sedmim Izmjenama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Makarske, a na dnevnom redu će se napokon, nakon brojnih izmjena od 2016.godine, naći i njezin pročišćeni tekst.

Posljednjim izmjenama i dopunama se predlažu izmjene odredbi o uvjetu prihoda, pravu na jednokratnu naknadu, pravu na financiranje besplatnog obroka organiziranog u osnovnim školama i pravu na naknadu troškova prijevoza redovitom studentu.

Naime, novom će se odlukom omogućiti pravo roditeljima i skrbnicima djece koja su smještena u đačkim domovima i privatnom smještaju van Makarske, pod uvjetom da ne ostvaruju pravo na putne troškove sukladno Uredbi Vlade RH.

Oglas

Kao drugo, njome se regulira financiranje učeničke marende. Navedene su izmjene iz Prava na financiranje besplatne marende u financiranje obroka organiziranog u osnovnim školama, a pravilnik će donijeti gradonačelnik. Prije je osnovanost zahtjeva neposredno odlučivao Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Makarske i podnosio o tome izvješće Socijalnom vijeću Grada Makarske, dok će se sad regulirati pravilnikom koji donosi sam gradonačelnik.

Kao treće, Grad Makarska će korisniku prava iz Odluke omogućiti nastavak korištenja istih i po zaposlenju i u slučaju ostvarivanja dodatnih izvora prihoda, a najduže godinu dana. Navedeno se smatra kao dodatan poticaj socijalno ugroženim sugrađanima uključivanju u zajednicu, posebice onima koji su zadovoljavanje osnovnih životnih potreba dijelom, ili čak i u cijelosti, financirali socijalnom pomoći Grada Makarske. Procjenu će vršiti Upravni odjel za društvene djelatnosti.

I naposljetku, studente će zanimati kako će ubuduće ostvarivati pravo naknade za prijevoz. U izmjenama odluke se tumači kako je do sada zaprimljen velik broj zahtjeva za izmjenom odluke po pitanju pravdanja troškova. Bio je ograničen broj linija i studenti često nisu bili u prilici kupiti povratnu kartu. Kupnja karte se sada omogućuje i iz mjesta studiranja, i nije nužno da bude povratna karta.

Ivona Ćirak / foto MD