Pogled na Makarsku, naravno, posebna je priča kada se nalazite na Biokovu. Zahvaljujemo našem vjernom čitatelju na fotografijama koje nam je jutros poslao “s visine”.