Prije nekoliko je dana predstavljen akcijski plan Čisti grad čiji je cilj poboljšanje čistoće grada kroz češću dinamiku i bolju organiziranost i međusobnu suradnju službi. Međutim, jučerašnji Prvi svibnja u kojem je značajno povećan broj gostiju u gradu očito je iznenadio pa je u kasnim popodnevnim satima kanta bila prepuna smeća, a smeće je ležalo i oko nje.

Podsjetimo da je između ostaloga u akcijskom planu i smanjenje malih kanti za otpad kako bi se potaknulo ljude da što više koriste molok kontejnera i na taj način stvaraju što manje mješovitog otpada odnosno što više odvajaju.

M.D./foto M.D.

Oglas