Imotsko polje jedno je od najvećih krških polja u Hrvatskoj. Nalazi se u zaleđu središnjeg dijela Dalmacije, ukupne površine 95 km2, od čega se 45 km2 nalazi u Hrvatskoj, dok se ostatak nalazi u Bosni i Hercegovini i naziva se Bekijsko polje. Dinarskog je smjera pružanja, SZ-JI, duljine 33 km i širine od 1 do 5 km te na nadmorskoj visini od 250 do 270 m n. m. Prološko blato nalazi se na zapadnom dijelu Imotskog polja i predstavlja poplavno krško polje koje sezonski poplavljuje. Prološko jezero nalazi se u istočnom dijelu Prološkog blata i ono nikad ne presuši. Prološko blato zaštićeno je kao Značajni krajobraz 1971. godine, a razvijen je i sportsko-rekreacijski ribolov. U širem području nalazi se značajan arheološki lokalitet, ostaci nekadašnjeg franjevačkog samostana na otočiću Manastir. Izgrađen je za vrijeme turske vladavine, te su u periodu od 1600. do 1715. god. u njemu živjeli imotski franjevci, nakon čega je napušten i porušen. Danas je u vrijeme visokih voda otok, te je vjerojatno na taj način služio i za obranu od Turaka.

Ostaci samostana nalaze se na zapadnoj padini otoka, a sačuvani su suhozidi i kamene klupe na putu do blata/jezera. Ostaci franjevačkog samostana na otočiću Manastir u Prološkom blatu predstavljaju izuzetno vrijedan dio imotske kulturne baštine. Također, samostan je dokaz da razina jezera u području Prološkog blata nije nikad bila toliko visoka da bi poplavljivala otočić Manastir.

Tekst: brošura „Geopark Imotska jezera“
Fotografija: Luka Kolovrat