Gradonačelnik Zoran Paunović potpisao je sporazum sa Društvom arhitekata Split o pružanju savjetodavnih usluga i stručnih mišljenja u domeni prostorno-urbanističkih intervencija poput izmjena i dopuna planova, kreiranja budućih vizura grada, načina planiranja te analize prostora – objavili su iz Grada Makarska.

Kako navode, svrha pokretanja ovog jedinstvenog pilot projekta je zaustavljanja betonizacije i prekomjerne stambene izgradnje te okretanje sasvim novog smjera u prostornom planiranju koje bi trebalo zaustaviti dugogodišnju devastaciju i preizgrađenost javnog prostora.

-Javni prostor je naš najjači resurs, ali smo nažalost dosad bili nacionalno prepoznati po tome da ga isključivo devastiramo. Od obalnog pojasa do prekomjerne izgradnje i betonizacije. Vrijeme je da tome stanemo na kraj te da aktivno uključimo struku i zainteresirane građane u odlučivanje o definiranju vizura našeg grada. Između ostalog, buduća suradnja sa Društvom arhitekata Split temeljit će se na konkretnim projektima poput izmjena i dopuna Prostornog plana, provođenju natječaja za izradu idejnih rješenja bilo da sa se radi o gradskim trgovima ili većim područjima od izuzetnog značaja za grad, donošenja odluka ili izrade pravilnika o uređenju ili zaštiti pojedinih dijelova grada – najavio je gradonačelnik.

Kako stoji dalje, potpisivanjem sporazuma Grad Makarska nije preuzeo nikakve financijske obveze već su njime definirane osnovne postavke i okviri suradnje koja će se temeljiti na formiranju Radnog tijela Društva arhitekata Splita kao savjeta za urbanizam gradonačelnika Grada Makarske.

Društvo arhitekata Split se obvezalo da će ovu savjetodavnu ulogu obavljati na profesionalan način, uz stručnu brigu i u skladu s etikom arhitektonskog zvanja, pridržavajući se načela savjesnosti, obvezujućih propisa, normi i pravila struke – objavili su iz Grada Makarske.

M. D. /foto MD