Jedna od točaka na predstojećoj sjednici Gradskog vijeća bit će Odluka o ustupanju na upravljanje Turističkog informativnog centra za posjetitelje TZ-u Makarska.

-Ovom Odlukom prenosi se pravo upravljanja javnom turističkom infrastrukturom Centrom za posjetitelje Turističkoj zajednici s ciljem ostvarenja zajedničke i željene vizije Grada Makarske kao turističke destinacije. Javnu turističku infrastrukturu čini poslovni prostor Centra za posjetitelje na adresi Obala kralja Tomislava 16, u Makarskoj, površine 121,81 m², u vlasništvu Grada Makarske, stoji u odluci. 

Pravo upravljanja javnom turističkom infrastrukturom prenosi se Turističkoj zajednici na razdoblje od 10 godina. Ustupanje na upravljanje Centra za posjetitelje Turističkoj zajednici daje se bez naknade.

Oglas

Pravo upravljanja javnom turističkom infrastrukturom Centrom za posjetitelje obuhvaća marketing i strategiju pozicioniranja, izgradnja jake online prisutnosti na tržištu i razvoj sustava informiranja i upravljanja iskustvom posjetitelja, pravo određivanja ostalih uvjeta i načina korištenja javne turističke infrastrukture od strane posjetitelja, uvažavajući njihove interese i interese Grada Makarske i obavljanje drugih poslova i zadaća u funkciji razvoja turizma i destinacije, koji nisu u suprotnosti sa zakonom i drugim propisima. Sredstva ostvarena od upravljanja Centrom za posjetitelje Turistička zajednica će koristiti za potrebe organiziranja poslova upravljanja centrom i za izvršavanje svojih zakonom propisanih zadaća.

Cilj koji se želi postići ovom Odlukom je aktivirati navedenu gradsku imovinu, kako bi se takvom imovinom učinkovitije upravljalo i implementiralo je u turističku ponudu, koja će Gradu Makarskoj, kao turističkoj destinaciji omogućiti profilaciju destinacije na veću razinu odnosno veće kvalitete, a u konačnosti, osigurati uvjete za razvoj turizma o kojemu, u okviru svog samoupravnog djelokruga, vodi brigu Grad Makarska, navodi se u u obrazloženju.

M.D./foto M.D.