Do 19. 11. otvoren je natječaj za radno mjesto višeg stručnog suradnika za realizaciju programa i projekata Odjela za društvene djelatnosti Grada Makarska, i to na neodređeno vrijeme. Preduvjet je magistar ili stručni specijalist ekonomske struke, položen državni ispit, najmanje jedna godina radnog iskustva i osnovno znanje u MS Office. Natječaj potpisuje pročelnik Dražen Kuzmanić.

Evo što djelatnik treba raditi:priprema u izrađuje nacrte raznih akata iz područja kulture, priprema i nadzire provođenje programa i manifestacija te koordinira s Pogonom za obavljanje komunalnih djelatnosti… Koeficijent složenosti iznosi 1.90, a brutto osnovica je 4600 kn.

Za kandidate će biti pisana provjera u trajanju školskog sata, a kandidati koji riješe više od 50% pristupaju intervjuu.

Oglas

M. D.