Gradonačelnik Zoran Paunović donio je Odluku o osnivanju Vijeća za sigurnost i prevenciju Grada Makarske.

Vijeće se osniva u cilju razvoja prevencije kriminaliteta i poboljšanja kvalitete života na
području grada Makarske te radi veće sigurnosti građana, materijalnih dobara i zajednice u cjelini. U djelokrugu rada Vijeća je donošenje i provedba programa prevencije kriminaliteta na području grada Makarske, zajedničkim planiranjem i djelovanjem tijela javne vlasti i pravnih osoba zaduženih za javni red, sigurnost ljudi i imovine, a uključivanjem cjelokupne zajednice kroz aktivni angažman.
Program sadrži mjere i aktivnosti u svezi suzbijanja svih oblika
kriminaliteta, suzbijanja zlouporabu droge, nasilja u obitelji, delikvencije djece, maloljetnih i mlađih punoljetnih osoba, drugih mjera koje se provode radi osiguravanja i povećanja mira i sigurnosti.
U Vijeće se imenuju: Zoran Paunović, gradonačelnik Grada Makarske, predsjednik, Antonia Radić Brkan, zamjenica gradonačelnika Grada Makarske, Geni Dropulić, načelnik Policijske postaje Makarska, Stipe Žigo, pomoćnik načelnika za temeljnu policiju Policijske postaja Makarska, Dino Nemčić, policijski službenik za prevenciju Policijske postaje Makarska, Zoran Marević, pomoćnik načelnika za promet Policijske postaje Makarska, don Pavao Banić, župnik Župe sv. Marka ev., don Mislav Šaškor, župnik Župe Kraljica Mira, Stipe Bušelić, službenik Odsjeka za komunalno i prometno redarstvo Grada Makarske, Marica Gržić, ravnateljica Osnovne škole Stjepana Ivičevića, Makarska, Renata Gudelj, ravnateljica Osnovne škole oca Petra Perice, Momir Sumić, ravnatelj Srednje strukovne
škole, Mario Udovičić, Srednja škola fra Andrija Kačića Miošića, Željko Vlaho, ravnatelj Glazbene škole, Matko Lovreta, privremeni pročelnik Upravnog odjela za razvoj Grada, Tonči Lalić, Turistička zajednica grada Makarske, Milivoj Brkušić, voditelj Odsjeka za poslove izvješćivanja Gradski centar „Osejava“, Biljana Puharić, općinska državna odvjetnica
u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu, Marijana Visković, sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Makarskoj, Ivona Vučić, Savjetovalište Lanterna, Željko Bagarić, direktor Makarskog komunalca d.o.o., Natalija Urlić, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Makarska, Mario Čović, v.d. zapovjednika Javne ustanove Javna vatrogasna postrojba grada.

Predsjednik i članovi Vijeća imenuju se na rok od četiri godine.

Oglas

Radi što učinkovitijeg ostvarivanja svoga programa Vijeće može osnovati posebne radne
skupine i specijalističke timove. Na sjednice Vijeće mogu biti pozivane i druge
osobe i stručnjaci ukoliko se prosudi da bi njihov angažman pridonio ostvarenju ciljeva.
Vijeće radi na sjednicama i po pitanjima iz svog djelokruga donosi prijedloge, preporuke, zaključke, programe, smjernice i drugo. Predsjednik saziva Sjednice Vijeća, predlaže
dnevni red, predsjedava i rukovodi sjednicom te potpisuje prijedloge, preporuke, zaključke,
programe i slično.

Članstvo u Vijeću je dobrovoljno te članovi za svoj rad u Vijeću ne dobivaju naknadu.

M.D./foto M.D.