Grad Makarska je, kako je zakonska obveza početkom godine, objavio Plan prijma u službu i za 2023.godinu. Po tome je u Gradu Makarska zaposleno 71 službenik i namještenik, a potreban im je, kako navode u planu, još jedan službenik na neodređeno vrijeme i to VSS, te jedan vježbenik, također visoke stručne spreme.

Manje je to za cijelih 24 u odnosu na 2022.godinu, no dakako ne zato jer otpušteno 24 ljudi. Riječ je o “transferu” dijela djelatnika Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Makarski komunalac, dok je pri Gradu ostala samo parking služba. Otud velika razlika između ovih dviju godina. Nadalje, iako je zaista otpušteno šest djelatnika Grada (Marina Andačić Krivić, Hrvoje Eljuga, Andrea Ravlić, Ico Prgomet, Matej Lozina, Ivica Matkota), a Dražen Nemčić kao donedavni voditelj službe komunalnog redarstva je dao otkaz, Grad Makarska je zapošljavao u nekoliko navrata te je brojka zaposlenika manje više ista.

Preciznije, kada se odbije 24 zaposlenika koji su prešli u Komunalac, dolazimo do brojke 73, što je za dvoje više nego 2022.godine, prije davanja otkaza pojedinim zaploslenicima, odnosno prije valova novih zapošljavanja.

Oglas

Ukupno je u 2022.godini, kako je poznato, zaposleno 7 djelatnika, ali dvoje od toga je u Makarskom komunalcu, dok je preostalih pet u Gradu Makarska.

Trenutno je najviše zaposlenih u Odjelu za razvoj grada, njih 27. Od toga ih je čak 15 s visokom stručnom spremom! No ovom odjelu to ne dostaje pa su u planu prijma naveli kako im treba vježbenik arhitektonske, građevinske ili geodetske struke. Upravni odjel za opće poslove i imovinu grada broji 14 zaposlenika, od čega ih je pola VSS.

Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja ima 11 službenika, a 6 ih ima VSS. Najmanje je zaposlenih u Odjelu za javne potrebe i društvene djelatnosti, njih 6, od čega samo jedno ima SSS.

Lani je, inače, gradonačelnik Zoran Paunović na sjednici Gradskog vijeća upitan o novoj sistematizaciji i racionalizaciji rada gradske uprave obećao kako će doći do smanjenja gradske uprave. No kako se vidi iz procjena potreba, ljudi u Bijeloj kući i dalje ipak manjka.

Ivona Ćirak