Objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru na području grada Makarske za 2020 – stoji na službenim stranicama Grada.

Zahtjevi za davanje odobrenja podnose se u roku od 15 dana od dana objave ovog Javnog poziva na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr. Nakon isteka navedenog roka Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja pregledat će pristigle zahtjeve, te o istima odlučiti – stoji u objavi Grada Makarske.
Više možete pročitati OVDJE.

Oglas