Od 1. siječnja 2021. svi redoviti studenti na području grada Makarske imaju pravo na naknadu troškova prijevoza u visini 4 povratne karte u jednoj akademskoj godini neovisno o mjestu studiranja. Prema novoj odluci, pravo na naknadu troškova prijevoza može ostvariti podnositelj zahtjeva koji uz prebivalište na području grada Makarske od najmanje 5 godina zadovoljava sljedeće uvjete:

1. ima status redovitog studenta preddiplomskog, diplomskog i integriranog studija ili stručnog i specijalističkog studija ili status redovitog studenta apsolventa u razdoblju od 12 mjeseci trajanja tog statusa

2. upisan je na jedno od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj

Oglas

3. ako je za putovanje na relaciji Makarska-mjesto studiranja-Makarska koristio uslugu autobusnog prijevoznika.

Rok za podnošenje zahtjeva je 6 mjeseci računajući od dana kupnje autobusne karte, a ista se može kupiti najranije od 1. siječnja 2021.

Zahtjevi se podnose pisarnici Grada Makarske, a uz zahtjev je potrebno priložiti i kupljenu kartu. Na temelju zahtjeva se donosi rješenje i odobrenje za naknadu troškova.

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA PRIJEVOZA može se preuzeti na poveznici

https://makarska.hr/hr/drustvene-djelatnosti/51

M.D.