Grad Makarska je raspisao javni natječaj za financiranje programa/projekata/manifestacija od interesa za opće dobro iz proračuna Grada Makarske u 2022. godini, a ukupni fond iznosi 1,6 milijuna kuna. Javiti se mogu udruge programski usmjerene na javno dobro, a podijeljene su na pet prioritetnih područja.

U prvu grupu spadaju potpore kulturnim i zabavnim manifestacijama, u drugu potpore programima i projektima udruga iz kulture, a u treću potpore programima, projektima i manifestacijama udruga iz tehničke kulture. U četvrtoj su skupini potpore manifestacijama udruga iz sporta, a u posljednjoj, petoj, potpore programima, projektima i manifestacijama udruga iz zdravstva i socijalne skrbi. Tu spadaju organizacije manifestacija, razvijanje umjetničkog amaterizma, nakladnička djelatnost, održavanje sportskih natjecanja i memorijala koji ne spadaju u javne potrebe u sportu, unapređivanje znanja, razvijanje vještina i volonterizma iz socijalne skrbi i zdravstva, skrb za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji itd.

Za prvu skupinu predviđeno je 400 tisuća, za drugu 450 tisuća kuna, za treću 20 tisuća kuna, za četvrtu 280, a za petu 450 tisuća kuna. Najmanji iznos po programu ili projektu je 1000 kuna, a najveći 150 tisuća kuna.

Oglas

Prijavitelj može prijaviti najviše četiri prijave. Programski i financijski plan programa/projekta/manifestacije podnosi se za 2022. godinu. Izvješće o provedbi projekta i manifestacije podnosi se u roku od 30 dana od provedbe projekta ili manifestacije, odnosno programa za 2022. godinu najkasnije do zaključno s 28. veljače 2023. godine.

Rok za podnošenje prijava je 11. veljače 2022. godine.

M.D./foto M.D.