Grad Makarska jhe raspisao javni poziv za dodjelu jednokratne studentske potpore redovitom studentu s područja grada Makarske za akademsku godinu 2021./2022.

Pravo na isplatu potpore student ostvaruje prijavom na javni poziv uz dostavu sljedeće dokumentacije: ispisanu i vlastoručno potpisanu prijavu, original potvrdu visokoškolske ustanove o redovnom upisu u akademsku godinu 2021./2022. i preslike osobne iskaznice ili elektroničkog zapisa o prebivalištu iz sustava e-Građani.

Rok za prijavu je od 7.veljače do 11.travnja.

Oglas

Pravo na jednokratnu studentsku potporu ima: redoviti student preddiplomskog, diplomskog i integriranog studija ili stručnog i specijalističkog studija, uključujući studente u statusu redovnog studenta apsolventa u razdoblju od dvanaest mjeseci trajanja tog statusa i student koji je upisan na jedno od visokih učilišta u Republici Hrvatskoj.

Naknada studentima kojima je mjesto studiranja do 100 kilometara iznosi 450 kuna, onima do 300 kilometara 900 kuna, onima do 500 km 1400 kuna, do 700 km 1800 kuna, a onima iznad 700 kilometara 1900 kuna.

Redoviti studenti s područja grada Makarske koji su iskoristili pravo na financiranje autobusne karte prema mjestu studiranja i obratno od 01. listopada do 31. prosinca 2021. godine, također mogu ostvariti studentsku potporu, ali će ista biti umanjena za iznos financiranja ostvaren u 2021. godini.

M.D./foto M.D.