Grad Makarska raspisuje javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada, a radi se o dvjema lokacijama. Jedna je na adresi Kalalarga 4, površine 30,78 m2, i namijenjena je za trgovinu. Druga je na adresi Obala kralja Tomislava 2, veličine 171,14 m2.

Početni iznos mjesečne cijene za prvi, manji prostor iznosi 3078 kuna, bez PDV-a, a za veći prostor 30 976,34 kuna, također ne uključujući PDV.

Poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme, na rok od 5 godina.

Oglas

Kako se navodi u natječaju, zakupnik je dužan pored plaćanja ugovorom utvrđenog iznosa zakupnine plaćati i naknadu za troškove korištenja zajedničkih uređaja i obavljanje zajedničkih usluga u zgradi u kojoj se nalazi poslovni prostor.

Nadalje, zakupnik snosi troškove tekućeg održavanja poslovnog prostora (redovito održavanje, čišćenje, soboslikarski radovi, sitni popravci na instalacijama i dr.).

Zakupnik snosi i troškove koji proizlaze iz korištenja poslovnog prostora (struja, voda, odvoz otpada, telefon, grijanje, spomenička renta, pričuva, komunalna naknada, naknada za uređenje voda i dr.).

M. D.